Centrum voor Coping en Gedragsverandering
Centrum voor Coping en Gedragsverandering BV heeft zich gespecialiseerd in training en coaching van gedragsverandering op basis van coping. Coping is de manier waarop ieder mens op geheel eigen wijze zowel gedragsmatig als cognitief met problemen omgaat. Slepende probleemsituaties veroorzaken uiteenlopende stoornissen of verstoringen in de persoonlijke en professionele ontwikkeling van mensen. In dit proces speelt de wijze van waarneming en de interpretatie hiervan een dominante rol en zijn zodoende bepalend voor de reactie. Op grond van deze wetenschap heeft CCG BV  de Friendship-S methode®© ontwikkeld, een methode die zijn naam ontleent aan het paard waarmee ze is ontstaan. CCG BV hanteert deze methode in combinatie met andere oplossingsgerichte werkvormen bij de vorming van adequaat en effectief gedrag.

Contact
Fotoalbum